Menu
VLF test

Videnscenter: VLF (Very Low Frequency)

  • Kabel test
  • Water trees
  • Corona
  • Partiel Discharge
  • PD analyse

Kom igang med VLF test

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning til at komme godt i gang med kabeltest. En samtale koster intet og her på siden er der lidt introduktion og mulighed for at tage et tre dags kursus.

01. HV Kabeltest

HV kabler testes i dag med en VLF-tester. Denne tilsluttes til HV kablet og udsender 0.1 Hz sinus. Ifølge standarten IEEE: 400.2-2013 skal et 10kVs kabel testes med 3 gange Uo, altså 17kV og denne test skal køre i 60 minutter. Hvis testen fejler kommer der overslag på kablet og dette skal udskiftes/repareres.

02. Water trees

Water trees er vandindtrængning i kablernes isoleringsmateriale og fører på sigt til PD og overslag. På overstående billede ses et water tree. Siden 1970erne har dette fænomen været kendt og der er blevet forsket meget i denne problemstilling. Disse water trees vokser løbende og der er ikke en præcis viden om hvad der får dem til at vokse, men man ved hvilke faktorer der har indvirkning på denne proces. Vand i sig selv er ikke tilstrækkeligt; der er eksempler hvor kabler går igennem søer hvor der ikke opstår water trees. Hvis vandet derimod er ioniseret opstår der water trees. Herudover har temperaturen, spænding på kablet mm indflydelse.

03. Partiel Discharge

Partiel Discharge (PD) eller på dansk partielle udladninger opstår når der er et mindre overslag på f.eks. et kabel. Ved et fejlbehæftet kabel er der typisk mange deludladninger og på sigt fører det til overslag i kablet og et nedbryd. Det er muligt at lave en PD analyse og lokalisere fejlen på kablet med en VLF-tester kombineret med et analyse modul.

04. Corona

Corona med ikke forveksles med PD som er to forskellige fænomener. Corona opstå hvor der er et stor spændingspotienale. Corona optræder ofte som en cirkel i luften hvor der er udladninger.

Rohde Consulting ApS 2024