Menu

Service: Industriinstallationer og eldistributionsnet

  • Industriinstallationer/fabrikker
  • Belastningsanalyse
  • Termiske forhold på transformator mm.
  • Fejl på frekvensomformer
  • Harmoniske strømme og spændinger
  • 12 puls koblinger til frekvensomformer
  • Periodiske fejlsøgning med spændingskvalitetsanalyse

Få styr på spændingskvalitet; undgå driftsproblemer og begræns energiforbruget

Lad Rohde Consulting skabe overblik over udfordringerne i dine installationer. Kan der kobles mere til transformator? Eller er der bare et problem der skal ses på nu hjælper vi gerne.

01. Fejlfinding på Industriinstallationer

En spændingskvalitetslogger er et stærkt og uundværligt måleinstrument på alle større fabrikker. Spændingskvalitetslogger kan konfigurer til at optage events som kan hjælpe med f.eks. at finde periodiske fejl. Det harmoniske mønster fortællere også vigtig information omkring f.eks. en defekt frekvensomformer. Det er dog nødvendig med detaljeret viden omkring spændingskvalitet, strømforsyningsteknologi og frekvensomformere. Rohde Consulting tilbyder dels et spændingskvalitetskursus og kommer gerne og hjælper med udfordringer.

02. Belastningsanalyse

Under belastningsanalysen foretages målinger af f.eks. forbruget på en transformatorstationer, både de termisk forhold og u-lineær last samt spændingskvalitet indgår i den samlede vurdering. Der er mange muligheder, vores genneralle råd er at installere fastmonterede tavleinstrumenter som overvåger og lager spændingskvaliteten hermed har man altid overblik over belastningen og kan ved produktionsfejl gå tilbage i data og se eventuelle spændingsdyk mm.

03. Spændingsdyk

Spændingsdyk på en fabrik kan give fejl i produktionen. Måske har man produktionsfejl hvor baggrunden er ukendt og her anbefales det at overvåge spændingkvaliteten. Ofte er det andre processor i produktionen som genere spændingsdykkene.

04. Høj harmonisk last

Der kan komme krav fra energiselskabet omkring harmoniske strømme/støj på elnettet. Her kan en 12 puls kobling sammen med et aktiv filter være en god løsning. Få rådgivning på individuel plan hvad den rigtige løsning er. Lære mere på ERFA-dag

05. Transienter

Transienter får ofte skylden for defekt elektronik, men vores erfaring siger at det i 9 ud af 10 tilfældes skyldes dårlig eller udtjent elektronik. En typisk fejlkilde er en udtørret kondensator i strømforsyningen, se TSE-Learning video på youtube.
Transienter kan være meget ødeliggende og det er vigtigt at beskytte sig imod dem og det er endnu en god grund til at overvåge spændingskvaliteten.

06. Fejlfinding på Frekvensomformer

Når større frekvensomformere fejler kan det trække el-nettet skævt, overophede transformatoren, men selve frekvensomformeren virker umildbart stadig. Det kan være et defekt indgangstrin, her kan spændingskvalitetsloggen hjælpe på to måder. Man ser lige harmoniske strømme og spændinger som ikke må være tilstede under normale driftsforhold. Den anden måle er at se om 6 pulskoblingen har det korrekte strømtræk. Rohde Consulting hjælper gerne med fejlfinding eller med uddannelse af personale.

07. Måling på højspænding

Spændingskvaliteten kan også give udfordringer på højspændingsanlæg. På 10 kV er det stadig mønsteret fra forbrugerne der ses og det er her typisk retvisende at måle med lavspændingsudstyr gennem en måletransformer eller en ubelastet forsyningstransformer. Arbejders der på højere spændingers niveauer f.eks. 150 kV er det nødvendigt at anvende en kapacitive spændingstransformer (ECF). Billede er fra vores tur til Hanover Messen for at se på nyt udstyr.

Rohde Consulting ApS 2024