Menu
spændingskvalitet sag

Videnscenter: Periodiske fejl i Produktionsvirksomheder

  • Spændingsudfald og dyk
  • Forstyrrelser fra store maskiner mm
  • Løse forbindelser
  • Spændingsovervågning
  • Triggermuligheder på strøm og spænding

Der er brug for meget viden til at udføre gode industri installationer

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få rådgivning omkring industriinstallationer. En samtale koster intet, ikke alt har vi et svar på, men vi kan hjælpe dig videre.

01. Problemstillinger

Periodiske fejl på en produktionsvirksomhed kan være et stort detektiv arbejde at finde og alle, der har været med til at løse et, ved at det er en tidskrævende proces. Hertil kommer produktionstab og medfølgende defekter.

02. Spændingskvalitetinstrument

Spændingskvalitet er et stærkt værktøj til at finde periodiske fejl. På et godt spændingskvalitetsinstrument er der mulighed for at optage en sekvens på baggrund af et spændingsudfald eller strømtræk. Flere målinger fordel i installationen kan føre til fejlårsagen. Tidslig synkronisering til fabrikkens maskiner og eventuel video eller termiske optagelser kan give brugbare fakta til at løse udfordringerne.

03. Spændingskvalitet

Selve spændingskvaliteten kan også udløse produktionsfejl. Ofte er det forstyrrelser der kommer internt fra fabrikken. F.eks. kan svejse robotter lave kraftige kortvarige spændingsdyk som i en anden afdeling fører til produktionsfejl. Det anbefales at lave permanent spændings overvågning, herved haves historiske data og det er muligt at efterprøve for fejl.

04. Kontrollere enhedernes forbrugsmønstre

Alle strømforbrugende produktionsenheder har et unik strømmønster. Ved at kende teknologien kan det f.eks. ses om indgangstrinnet til en frekvensomformer er defekt. Her er viden og et spændingskvalitetsinstrument et stærkt værktøj. For høj netmodstanden eller opgivet som for lav kortslutningsstrøm kan også give alvorlige driftsforstyrrelser. (E-learningskursus omkring kortslutningsstrøm)

Rohde Consulting ApS 2024