Menu

Videnscenter: Spændingskvalitet

  • RMS værdier
  • Harmoniske spændinger og strømme
  • Flicker
  • Events
  • Harmonisk spændingsgenerator

Spændingskvalitet er en kernekompertance hos Rohde Consulting

Vi hjælper med viden, regler, standarter, praktiske målinger og erfaring. Vi tilbyder et tre dags kursus i spændingskvalitet. Herudover er der en Erfarings Udvekslings Dag.

01. RMS-værdier

Ifølge standarten måler et spændingskvalitetsinstrumenterne RMS-værdierne for hver halvperiode, 10 mS værdier. Dette kan gøres for både strøm og spændinger. Efter 10 minutter gemmes tre RMS-værder; den mindste, den største og middelværdien.

02. Harmoniske spændinger og strømme

Elektroniske forbruger som computer, LED belysning eller frekvensomformere er i dag den primær kilde til harmoniske spændinger på elnettet. Strømtrækket fra elektroniske forbruger er ikke sinusformet og følger dermed ikke nettets 50 Hz og generer dermed andre frekvenser; De såkaldte harmoniske; 150, 250, 350 Hz etc. Altså 3., 5., 7. harmoniske. De harmoniske giver ekstra tab på elnettet og kan forstyrre andre forbruger. Udfordringerne bliver løbende større og større. Lær mere her og nu med E-learning hos TSE-Learning; Harmoniske strømme.

03. Flicker

Flicker er små hurtige spændingsvaritioner som i en glødepære kan ses som blink i lyset. Selv om glødepære er fortid er Flicker stadig en del af EN 50 160 og skal overholdes. Vindmøller er en af de elementer der generer flicker og de skal overholde bestemte krav til flicker for at kunne blive godkendt.

04. Spændingskvalitetsinstrument

Et spændingskvalitetsinstrument er et alsidigt og godt stykke værktøj. Ud over at måle spændingskvalitets parameter kan man f.eks. også lave effekt analyser eller lave overvågning af periodiske fejl. (se periodiske fejl i vedenscenteret)

Rohde Consulting ApS 2024