Menu
Termografi manuel span og level

Videnscenter: Bygningstermografi og klimaskærm

  • Fugt
  • Tæthed
  • Kuldebroer
  • Omfang af isolering
  • Trykprøving (blower door test)

Termografi et godt værktøj for den gode byggemand

I byggeri er forståelsen for varmestrøm og fugt essentiel. Termografi sammen med en trykprøvningsdør er et stærkt stykke værktøj.

01. Intro mange udfordringer i byggeri

Byggebranchen har mange spændende og udfordrende problemstillinger indenfor det termiske område. Der er flere dimensioner her, end ved andre tekniske anvendelser. Det drejer sig ikke kun om varmetab, men også fugt og skimmelsvamp. Det vigtiste er at sikre boligen mod sundhedsskadelige tilstande og derefter økonomi. Heldigvis går et godt termisk design hånd i hånd med godt indeklima, selv om en forudsætning er korrekt ventilation eller udluftning. Der er også krav fra lovgivningens side, pt er det bygningsreglementet fra 2018 BR18. Her er beskrevet nogle emner der er vigtige for at kunne evaluere en bygning, eller skabe nybyggeri.

02. Trykprøvning

Med kraven om tæthed i BR18 er der fokus på klimaskærmen/dampspærrens tæthed. En nybygning skal i dag kunne bestå en trykprøve, også kendt som blower door test. Her udskiftes fordøren med en ventilator der måler luftstrømmen ud. Den genererer et undertryk på 50 Pa, og med opgivelse af ejendomsstørrelsen beregner testudstyret tabet pr kvm som maksimalt må være 1,0 l/s/kvm (klasse 2015). Inden testen skal udluftning mm aflukkes. Rohde Consulting udbyder et blower door kursus som gennemgår lovkrav og udførelse af en test. Til fejlfinding er termografi et godt værktøj som også belyses i kurset.

03. Kuldebroer, en vej til skimmelsvamp

Hvis man ikke er særligt opmærksom opstår der nemt kuldebroer, både i nybyggeri og under renoveringer. Det ekstra varmetab de genererer er ofte minimalt, men faren er at der opstår en meget lav temperatur og luftens vand kondenserer her. Vandet kondenserer fordi luften kan indeholde mindre vand ved lavere temperaturer. Hvis sådanne fugtproblemer skal løses er der to muligheder; op med temperaturen eller ned med luftfugtigheden. Typisk opstår dette i et hjørne omkring vinduer og særligt kan det blive til skimmel problemer i badeværelser, da der her er høj luftfugtighed eller i soveværelset hvis der er en lav rumtemperatur. Med termografi kan man hurtig finde de kritiske steder. Hør mere til Bygningstermografi level 1 kursus.

04. Isolerings- og konstruktionsberegninger

I BR18 er der ikke mere kun anvisninger om minimums isoleringskrav, men der skal overholdes en energi-ramme, det samlede tab. Til det er en god forståelse af termiske teorier meget nyttige, derfor udbyder Rohde Consulting blandt andet nu også et termisk Level 2 kursus, som er fokuseret mod danske forhold. Rohde Consulting hjælper også gerne med beregninger og særlige problemer.

Rohde Consulting ApS 2024