Menu

Privatlivspolitik

Formålet med Rohde Consultings persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger. Denne politik fastsætter regler om behandling af personoplysninger med henblik på beskyttelse af individets rettigheder og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

For at kunne levere vores ydelser til kunderne indsamler vi en række personoplysninger og derfor anser vi os for dataansvarlige, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, medarbejderes, leverandøres og samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger.
Typer af informationer, som vi indsamler. Vi samler oplysninger om vores medarbejdere, leverandører, kunder og samarbejdspartnere. Vi har udarbejdet fortegnelse i henhold til EU-persondataforordningen samt vejledning fra Datatilsynet. Fortegnelsen indeholder alle behandlinger, som vi er ansvarlige for.

På RohdeConsulting.com indsamler vi personligt identificerbare informationer samt aggregerede informationer.

Vi indsamler kun personligt identificerbare oplysninger fra brugere, som giver os disse frivilligt og med vilje, ved registrering på vores hjemmeside. Oplysningerne indsamles i forbindelse med at kunden ønsker at bestille et produkt, tilmelde sig nyhedsbrev eller bestille et abonnement. Oplysningerne indsamles altid kun direkte fra dig og med dit kendskab.

Derudover indsamles løbende aggregeret, ikke-personlig information, mens du besøger vores hjemmeside. Indsamlingen af disse oplysninger foretages vha. cookies, som forklaret nedenfor. Det kan være tale om antal besøg på hjemmesiden, hvilke sider der bliver besøgt, typen af webbrowser mm. Vi indsamler også automatisk oplysninger om dig.

Vi indsamler automatisk oplysninger om, hvordan du bruger vores websteder og mobile applikationer, hvilke områder på vores websteder du besøger samt oplysninger om din computer eller mobile enhed, herunder din IP-adresse, enheds-id, fysiske placering, browser- og operativsystemtype og henvisende URL-adresser. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne levere individualiseret og lokationsbaseret indhold og analysere webtrafik, løse problemer, forhindre svindel og forbedre vores tjenester. Vi kombinerer muligvis disse oplysninger med oplysninger på din konto for at forhindre svindel.

Formål af lovlighed af vores behandling af personoplysninger


Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn og andre ansættelsesrelaterede opgaver.
 • Stamdata for kunder i forbindelse af levering af varer og ydelser, oplysningerne indsamles enten med det formål at kunne levere den bestilte ordre, eller til brug for interne markedsundersøgelser og statistik, eller for at kunne tilsende dig nyhedsbreve, såfremt du har anmodet om det. Oplysningerne kan også blive brugt med det formål at forbedre din oplevelse på webshoppen.
 • Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb.
 • Kontrakter
 • Vi har udarbejdet en fortegnelse hvor alle personoplysninger er noteret, deres formål og lovhjemmel. Personoplysningerne bruger aldrig til andre formål end de listede. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

  Videregivelse


  De oplysninger som du har afgivet til os bliver behandlet koncerninternt i Rohde Consulting ApS eller af eksterne databehandlere. Disse er altid undergivet Rohde Consultings instruktion. Personoplysningerne gives ikke videre uden dit samtykke. Vi hverken videregiver eller sælger på ingen måder oplysningerne videre til tredjemand og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

  Opbevaring og sletning.

  Rohde Consulting har truffet alle de nødvendige organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne som vi er ansvarlige for. For at leve op til forordningens princip om rimelighed har vi indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

 • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer.
 • Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.
 • Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse, og personoplysninger om ansøgere slettes efter seks måneder.
 • Datasikkerhed


  Derudover har vi indførte følgende sikkerhedsforanstaltninger:

 • Kun de medarbejdere som har arbejdsbetinget behov for adgang til personplysinger, har adgang uanset om det handler om personoplysninger opbevaret fysisk eller elektroniskVi har selvfølgelig installeret firewall og antivirusprogam på alle vores computere, samt personlig kode.
 • Desuden sørger vi ved udsmidning at sørge for professionel sletning af personoplysninger.
 • Personoplysninger i papirform slettes altid ved makulering.
 • Personoplysninger der indeholder cpr-nr. opbevares aflåst.
 • Alle eksterne harddiske, usb-nøgler mv. opbevares aflåst.
 • Alle medarbejdere skal modtage instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, hvordan personoplysninger skal beskytte.
 • Rettigheder


  Når vi behandler dine personoplysninger har du som registreret følgende rettigheder:Retten til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig
  Retten til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig eller få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger

 • I særlige tilfælde at bede om at få slettet oplysninger om dig.
 • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • I visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

  Ved anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset handling eller indsigelse, skal dette sendes til Rohde Consulting – info@rohdeohdeconsulting.com eller Rohde Consulting ApS, Grundtvigs Allé 69A, 6700 Esbjerg

  Brud på persondatasikkerheden


  I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder virksomheden hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. Direktøren er ansvarlig for, at dette sker. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan Virksomheden har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Virksomheden behandler personoplysninger, vil Virksomheden endvidere underrette disse. Virksomhedens dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden og listen findes i mappe i aflåst skab på bogholders kontor, som udenfor arbejdstid også er låst inde.

  Bo Rohde Pedersen

  Adresse
  Grundtvigs Allé 69A
  6700 Esbjerg

  E-mail
  info@rohdeconsulting.com

  Tlf
  +45 8816 0839
  +45 2847 2092

  Telefon tid
  Mandag-Fredag 9 - 16

  CVR & P-NR
  CVR: 32935176
  CVRP-nr: 1016062835

  Rohde Consulting ApS 2024