Menu
Spændingskvalitet måling

Spændingskvalitets Kursus

 • Forståelse af Harmonisk strøm og spænding
 • Høj og lavfrekvens støj
 • Flicker
 • Målemetoder
 • Strømforsyningsteknologi
 • Frekvensomformere
 • Vindmøller og solceller på elnettet
 • Elbils lader
 • Nettilslutningskrav

Datoer

 • 21. til 23. maj 2024 i Esbjerg, få pladser tilbage (Afholdelsesgaranti)
 • 8. til 10. oktober 2024 i Esbjerg

Varighed

3 dag

Pris

DKK 11.900,-
(eks. moms)

Få styr på spændingskvaliteten gennem kursus

Få klarhed og forståelse af fagudtrykkene i spændingskvalitet. Få en snak med kursusholderen omkring dine spændingskvalitetsudfordringer, kontakt Bo Rohde Pedersen.

01. Intro spændingskvalitet

En stabil og støjfri forsyning er vigtig for at få en produktionsvirksomhed til at køre optimalt eller for at få kommunikation gennem forsyningsnettet til f.eks. fjernaflæste strømmåler. I dag er der allerede mange kilder, der genererer problemer for spændingskvaliteten og der bliver løbende flere og flere.
Støj og spændingsfejl kan udløse mange forskellige former for fejl og forstyrrelser i større systemer. Gennem kurset gennemgås eksempler på generelle teknologier, der bliver forstyrret af dårlig spændingskvalitet, og hvilke faktorer, der spiller ind på specifikke systemer. Problemerne kan både opstå el-nettet, hvor f.eks. vindmøller kan give udfordringer eller hos en fabrikant, hvor der opstår uforståelige produktionsfejl. Det kan være en stor udfordring at finde frem til synderen og dernæst løse problemet.

02. Teori: Harmonisk strøm i praktisk brug

Dette kursus giver deltageren forståelse for problemstillingerne og brugen af analyseværktøj for at fejlsøge. Der oparbejdes forståelse for frekvensanalyse, harmonisk forvrængning, højfrekvent støj og flicker. Eksempler på komponenter, der kan fremkalde spændingsproblemerne, belyses både teorietisk og gennem praktiske øvelser.
Der arbejdes med frekvensomformer, dels forståelsen af virkemåden og deres negative indvirkning på spændingskvaliteten. Hertil kommer at en spændingskvalitetslogger er et godt værktøj til at fejlsøge en frekvensomformer.
Der ses på aktive filter og deres virkemåde samt begrænsning.

03. Praksis brug af spændingskvalitets logger

Praktiske øvelser og praktisk brug af måleinstrumenter vægtes højt. Det er muligt at tage eget udstyr med og få vejleding i brug af det igennem de praktiske øvelser. Vi ser på hvordan LED-pære, DC-strømforsyninger og frekvensomformer belaster elnettet i individuelle øvelser, hertil kommer nogle cases Rohde Consulting har løst. Hver dag udføres der flere praktiske øvelser.

Der arbejdes med standardiserede klasse A måleinstrumenter, der kan indkobles på
forsyningsnettet fra 230V-400kV.

04. Kvalifikationer efter spændingskvalitets kurset

Efter kurset kan deltageren opsætte og betjene et spændingskvalitetsinstrument, samt tolke dataene herfra. Hertil kommer evnen til at fejlsøge på et elnet. Kendskab til relevante standarder og indgående kendskab til EN 50 160.
Vigtigste evne er forståelse af de konsekvenser dårlig spændingskvalitet kan havde og at det er vigtigt at havde dette aspekt med i designfase af f.eks. en fabrik.

Spændingskvalitet LED

Underviser

Rådgivende ingeniør Bo Rohde Pedersen bruger mere og mere af sin tid på spændingskvalitet. Det er både klagesager fra forsyningsselskaber, problemer i produktionsvirksomheder samt udviklingsopgaver.

 

Forudsætninger

Kendskab til el-installationer og distributionsnet.

Praktisk Information:
Spændingskvalitetskursus EN 50160

 • 3 dag
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale
 • Praktiske øvelser
 • Klasse A udstyr igennem kurset fra flere fabrikanter
 • Fuld adgang til online kurser hos TSE-Learning

Datoer:

 • 21. til 23. maj 2024 i Esbjerg, få pladser tilbage (Afholdelsesgaranti)
 • 8. til 10. oktober 2024 i Esbjerg
DKK 11.900,-
(eks. moms)
Kursus sted termografi

Overnatningstilbud

Overnatninger kan tilkøbes på Hotel Ansgar Esbjerg for 795 kr ex. moms. Hotel Ansgar ligger lige i hjertet af Esbjerg i gåafstand fra mange af byens restauranter, shoppingmuligheder og store havn. Hotellet er et lille charmerende hotel med en god stemning, og en endnu bedre service, så kom bare forbi til en overnatning. Vi er placeret i Skolegade 36, 6700 Esbjerg.

Tilskud

Det er muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er. Jobcenteret kan hjælpe dig hvis du er arbejdsløs med kursusmidler. læs mere.

Emneliste: Spændingskvalitet i distributionsnet

Harmonisk strøm og spænding

 • Fourier teori
 • Frekvens og tidsdomæne
 • THD
 • Hvordan opstår harmoniske på elnettet
 • Måling af harmoniske
 • Harmonisk strøm

Måleudstyr og måleteknik

 • Sampling (AD- og DA konvertering)
 • Digitale målesystemer
 • Spænding og strøm måling
 • Sikkerhed under måling

Ensretter og DC-forsyning

 • Dioden
 • Ensretning
 • Strømforsyning
 • Anvendelsesområder
 • Harmonisk strømtræk

Frekvensomformer

 • Virkemåde
 • Harmonisk strøm
 • Støj
 • Påvirkning af AC-motor

Tab i elnettet

 • Magnetik og basal teori
 • Tab i transformers
 • Harmonisk strøm i nulleder
 • Harmonisk strøm i kondensator
 • Hvirvelstrøm og induktionskogeplader

Normer og begreber

Hold særligt fokus på Spændingskvaliteten

Stort harmonisk strøm forbrug i svagt net

I produktioner med f.eks. stor frysekapacitet anvendes der typisk meget store frekvensomformere som påvirker spændingskvaliteten betydeligt. I et svagt elnet med stor netimpedans vi der opstå mange forskellige frekvenser ikke kun 5. og 7. harmoniske, men også 17., 19. og 23., 25. etc. De højere frekvenser typisk over 1 kHz kan forstyrre udstyre i private hjem f.eks. lysdæmper. Her må der laves særlige foranstaltninger til at sikre et støjfrit elnet. Lære mere om dette gennem dette kursus eller ved ERFA spændingskvalitetsdag

Data Center

Det mest udfordrende for harmonisk strøm er computere og derfor skal der tages særlige hensyn i design af et datacenter. Det er omsætningen fra vekselstrøm til jævnstrøm der giver udfordringerne. Typisk er der lavet store jævnstrømskilder til at forsyne datacenteret som tager hånd om at begrænse de harmonisk strøm. Et datacenter er en af de steder hvor der normalt bliver indtænke spændingskvalitet og harmonisk strøm fra starten, hvilken bør gøres på alle fabrikker og lade stationer.

Rohde Consulting ApS 2024