Menu
El termografi

El Termografi kursus, Level 1

 • Termografi af elinstallationer.
 • Termografi af mekanik.
 • Termografikameraet og teori hertil.
 • Varmeledning, varmestråling og konvektion.
 • Refleksioner og fejlkilder.
 • Rapportering og dokumentation.

 

Links til bygge version af dette kursus:

Datoer

 • 11.-14. november i Esbjerg (Afholdelsesgaranti)

Varighed

4 dage

Pris

DKK 13.500,-
(eks. moms)

Dette er den hurtige og professionel vej til at bliver eltermografist på kun 4 dage og på sigt certificeret hos DBI. For at blive person certificeret skal Level 1 termografi kurset suppleres med endagskurset Certificeret eltermografi.

01. Intro el termografi

El Termografi er et meget stærkt og praktisk værktøj i både elbranchen og produktionsvirksomheder. For at få et godt udbytte af et termografikamera skal man havde forståelse for måleprincippet og den termiske baggrund.

Der kan laves fejltolkninger og fejlbetjening hvis man ikke har en forståelse af termiske forhold og termografi. Ud over forståelse og korrekt brug af termografi er der fokus mod effektiv brug af termografikameraet så arbejdsgangen optimeres.

Kurset inkluderer en adgangsgivende termografi Level 1 eksamen, multiple choice og har fokus mod at bliver certificeret i følg DBIs retningslinier.

Som f.eks. elektriker med praktisk erfaring kan en 4 dages uddannelse føre til nye muligheder med termografi.

02. Termografisk Teori

Der er fokus på forståelsen af varmestrålingsteorien, så der opnås sammenhængene mellem varmestråling, synligt lys og mikrobølger. De tre varmetransmissionsmekanismer, varmeledning, konvektion og varmestråling gennemgår vi og hvordan de indvirker under termografi. Ligeledes ses der på deres egenskaber i relation til elinstallationerne.

I el termografi søges der hyppigst efter dårlige forbindelser, men der er mange andre termografiske opgaver der kan udføres. Eltavler har ofte termiske problemer som dette termografi kursus giver løsningsmodeller på.

Brug og teori af termografikamera gennemgået og afprøve i praksis.

03. Termografi i Praksis

Kurset indlær teorien gennem praktiske øvelser og der er løbende opsyn med at kursusterne har den rette forståelse og forbedre deres evner til at termografer. Der laves alt fra små øvelser til opgaver der er relevante for det daglige arbejde som eltermografist.

Der ses på cases med termisk godt og dårligt design hvorigennem kursisterne indøver brug af termografi og den indlærte termiske teori.

04. Kvalifikationer efter eltermografi kursus

Efter et bestået el termografi kursus, kan deltagerne alle funktioner og fagudtryk i forhold til termografi kameraet. Kursisten er i stand til at udarbejde en termisk rapport samt på en sikker og effektiv udførelse af eltermografi.

Kurset er godkendt af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), og er adgangsgivende til person certificering sammen med kurset “Certificeret el-termografi (DBI)”.

Termografi øvelser

Underviser

Bo Rohde Pedersen har en baggrund i elteknink som ingeniør og gennem mange år beskæftiget sig med termografi og termiske forhold. Bo har et Snell level III termografi kursus fra USA og har siden 2010 undervist Level 1 termografi kurset.

Forudsætninger

En baggrund i elektriske installationer som elektriker eller maskinmester er passende.

Praktisk Information:
El termografi kursus Level 1

 • 4 dage
 • Inkl. forplejning
 • Inkl. kursusmateriale
 • Praktiske øvelser
 • Teoretisk prøve, level 1
 • Fuld adgang til online kurser hos TSE-Learning

Datoer:

 • 11.-14. november i Esbjerg (Afholdelsesgaranti)
DKK 13.500,-
(eks. moms)
Kursus sted termografi

Overnatningstilbud

Overnatninger kan tilkøbes på Hotel Ansgar Esbjerg for 795 kr ex. moms. Hotel Ansgar ligger lige i hjertet af Esbjerg i gåafstand fra mange af byens restauranter, shoppingmuligheder og store havn. Hotellet er et lille charmerende hotel med en god stemning, og en endnu bedre service, så kom bare forbi til en overnatning. Vi er placeret i Skolegade 36, 6700 Esbjerg.

Tilskud

Det er muligt at søge forskellige tilskud alt efter hvilken faggruppe og fagforening du er. Jobcenteret kan hjælpe dig hvis du er arbejdsløs med kursusmidler. læs mere.

Emneliste: El Termografi kursus Level 1

Strålingslære

 • Varmelære og strålingslære
 • Blackbody teori, strålingslove
 • Det elektromagnetiske spektrum
 • Emissions faktor

Termisk teori

 • Definitioner af temperatur, varme, termisk energi
 • Varmekapacitet og praktiske anvendelser
 • Varmetransport: Varmeledning
 • Varmetransport: Konvektion
 • Varmetransport: Stråling
 • Faseovergange
 • Energibevarelse
 • Anvendelsesområder for termografering

Termografikamera

 • Infrarød måleteknik
 • Termografi kamera og håndtering af disse
 • Termisk fokusering
 • SPAN
 • LEVEL
 • FOV og IFOV
 • Kontrol af udstyr
 • Fordele og ulemper ved forskellige IR-kamera

El termografi

 • Grundlæggende elteori og komponenter
 • Elsikkerhed og gældende regler
 • Grundlaget for termografering af elanlæg
 • Diagnosticering og vurdering af typiske fejl, om muligt praktisk øvelse

Analyse og vurdering af termografibilleder

 • Temperaturmåling; korrektioner og vurdering af omgivelserne og fejlmargen
 • Rapportering og rapporteringssoftware samt praktisk brug af denne
 • Forholde sig kritisk til de termiske billeder med anvendelse af de fysiske love

Skal vi starte med el termografi?

Skal vores firma udføre el termografi?

Ud over at termografi er spændende og kan hjælpe med mange opgaver, kommer der i professionelle sammenhænge spørgsmålet op: “Kan vi tjene penge på termografi?” Det er selvfølgelig et individuel svar for hvert enkel, men Rohde Consulting prøver her at belyse det for el termografi, er du interesse i byggeri så se på termografi kurset til bygge.

Der er flere grupper der har interesse i termografi. Den første deling komme om det er til det årlige forsikringseftersyn med termografi eller til almine vedligehold på en fabrik eller skib.

Forsikringskrav: Punkt 1 kræves der uvildighed så en fabriks egne elektriker kan ikke selv lave det til forsikringen, men kun til almen vedligehold. Punkt 2 er der krav om certificering ifølge DBI?

Forbyggende vedligehold med termografi: Dette er en meget vigtig parameter i større produktionsvirksomheder, skibe, offeshore installationer og kritisk infrastruktur. Her er det meget svært at prissætte, men aktøren bruger termografi til at sikre mod meget dyre nedbrud. Det er i disse sammenhæng meget vigtig med fagligt trænet personale til at udføre den rigtige inspektion på de kritiske steder med et passende interval. Det kræver viden og erfaring!

Valg af termografi kamera

Når der tales om el termografi er det første spørgsmål? Skal eller vil I certificeres ved DBI. DBI stiller meget strikse krav som kameraet skal overholde. Der er to parameter der primært er lagt vægt på i certificeringsordningen: Opløsning og termisk følsomhed. Opløsningen skal minimum være 640 gange 480, stort set alle fabrikater har termografi kameraer med denne opløsning, prisen starter ved ca. 50.000 dk ex moms (Billigste Termografikamera der overholder RL010-2 ). Med den termiske følsomhed ser det anderledes ud. Den termiske følsomhed beskriver den mindste temperaturforskel at kameraet kan måle. DBIs certificeringsordning krav er 40 mK (=0,04 grader celsius) og i 2022 er der kun 4 fabrikanter der kan levere dette.

Skal man ikke certificeres er kravet til termisk følsomhed ikke en kritisk parameter. Det er dog vigtigt at havde professionelt udstyr; Med prisudvikling på både lønudgifter og de faldende kamerapriser er det ikke en dårlig ide at gå efter et kamera med en opløsning på 640 gange 480 selv om 320 gange 240 også kan bruges. Med et bedre termokamera er der mindre besvær og hermed arbejdes hurtigere. Prøv kameraet før køb, er det god til fokus? Stort display? Beskyttet mod slag? Tag gerne et kursus før køb.

Skal vores firma certificeres til eltermorafi ved DBI?

Certificerings ordningen åbner op for at kunne lave den årlige termografering hos alle forsikringsselskaber i Danmark. Reglerne er gældende bygningsinstallation i Danmark, men kan også anvendes på f.eks. maskintavler. For at komme med i ordning skal virksomheden være autoriseret elinstallatør og åbner op for at kunne tilbyde sine kunder ekstra ydelser, men også for udgifter. Der er en person og en virksomhedscertificering. Udgifterne til personcertificering er to kurser for at komme ind i ordningen (Level 1 termografi, denne kursus side og appendix B kursus) hertil kommer der et ERFA (erfarings udvekslings kursus) hver 24 måned som DBI har monopol på. Til virksomhedsordningen er der en årlig afgift til DBI, krav til kvalitetshåndteringssystem med intern og extern audits, samt indsendelse af årlig dokumentation. Herudover kommer der udgifter til udstyr, særlig termografikameraet.

Udgifter til termografikamera

Ud over indkøbsprisen på termografikameraet, bør man indregne udgiften til en årlig kalibrering af termokameraet. Ved kalibringen kontrolleres målenøjagtigheden. Vores erfaring viser at termografi kameraerne løbene måler en lavere og lavere temperature ud og efter en årrække kan kameraet ikke overholde kravende. Årsagen er at overflade belægningen på termokameraets linse er beskadiget. Den infrarøde linse der er på et termografikamera dyr og meget følsom, den skal behandles med omtanke; og IKKE aftørres. I praksis ved brug på fabrikker mm kan det ikke undgås at der kommer skidt på linsen. Det er svært præcis at sætte livetid på et termokamera, men for mange der dagligt bruger deres kamera er det 6-8 år.

Rohde Consulting ApS 2024