Menu
Blower door kursus

Blower door kursus

 • Blower door (Virkemåde og brug)
 • Klimaskærm
 • Lovgivning og standart
 • Fejlfinding med termokamera og røg
 • Dokumentation af trykprøvning

 
 
Se kursus hos din tekniske E-learningsportal: TSE-Learning

Datoer

 • Klar nu og her online

Varighed

1 time online

Pris

DKK 845,-
(eks. moms)

Start professionelt med trykprøvning

Med udgangspunkt i byggebranchen er der gode muligheder for at udføre trykprøvning og tests af byggerier. Start med dette kursus omkring lovgivning og praktisk udførelse.

01. Intro trykprøvning

Kursets fokus er korrekt udførelse af trykprøver i danske huse.
I bygningsreglementet er der indført skærpede tæthedskrav til klimaskærmen i nyt byggeri, samt trykprøvningstest. Der er på sigt ønske om at alt nybyggeri skal trykprøves hvilket giver et stort behov for blower door tests samt rådgivning omkring tæthed og dampspærre.

02. Teoretisk

På kurset vil lovgivningen, relevante dele af BR 18 blive gennemgået, med henblik på de gældende krav der er til tæthed af bygninger. Der ses på kravende i DS/EN ISO 9972 ”Bygningernes Termisk Ydeevne – Bestemmelse af bygningers luftgennemtrængning – Prøvemetoder med overtryk skabt af ventilator”. Kurset forholder sig til krav fra standarten omkring udførelse, kontrol og dokumentation.

03. Praksis: Blower door tests

Det er nødvendig at gennemføre praktiske øvelser hjemme med en blower door hvis man vil opnå praktisk erfaring. Efter man har gennemgået E-learningskurset har man adgang til et repetitionsmodul hvor der er video af praktisk brug af en blower door samt mange illustrationer som hjælper en igang.

04. Kvalifikationer efter blower door kurset

Efter kurset kan man udføre en trykprøvning og man ved hvilke krav der er til dokumentation for at overholde BR18. Hertil kommer overblik over teknikker til fejlsøgning efter lækager. Det anbefales at kombinere trykprøvning med termografi (anbefales: level I termografikursus alternativt E-learningskurserne i termografi del 1-3 hos TSE-Learning.

Lækagesøgning med røg

Forudsætninger

Det er en fordel med kendskab til termografi og en baggrund i byggebranchen. Det anbefales at supplere blower door kurset med et level 1 termografikursus eller e-learnings termografi kursus E-learning termografi.

Start nu og få mere viden

Opret profil hos TSE-Learning og køb adgange med kreditkort eller få en faktura fra os.
 

Se mere spændende E-learning hos TSE-Learning

E-learningen har fokus mod praktisk brug af måleudstyre inklusive den nødvendige teoretiske baggrund. Der er en serie af tekniske kurser til el og byggebranchen.

Datoer:

 • Klar nu og her online
DKK 845,-
(eks. moms)

Emnelist til online blower door kursus

Klimaskærm

 • Udførelse af dampspærre
 • Gennemføringer i dampspærre
 • Typiske fejl i klimaskærmen

Udførelse af Blower Door test

 • Opbygning og virkemåde af trykprøvningsdør
 • Afdækning af ventilation mm
 • Installation af blower door og fejlkilder
 • Vejrforholdsindflydelse

Standart

 • DS/EN ISO 9972: 2015
 • Krav til udførelse
 • Krav til dokumentation

Rapportering

 • Dokumentationskrav
 • Udførelse
 • Akivering

Lækage søgning

 • Termografi
 • Røg
 • Luftstrøm

Rohde Consulting ApS 2024