Menu
El termografi

Thermographic course, Electrical Level 1

 • The use of thermal cameras.
 • Understanding thermal relations
 • Heat conduction, heat radiation and convection./li>
 • Reflections and error sources.
 • Electrical applications
 • Mechanical applications
 • Reporting and documentation.

 

Links to build version of this course:

Dates

 • Call us

Duration

4 days

Price

DKK 13.500,-
(ex VAT)

This is the fast and professional way to become an electric thermographer in just 4 days. For at bliver person certificeret skal Level 1 kurset suppleres med endagskurset Certificeret eltermografi.

01. Introduction electro thermography

Termografi er et meget stærkt og praktisk værktøj i både elbranchen og produktionsvirksomheder. For at få et godt udbytte af et termografikamera skal man havde forståelse for måleprincippet og den termiske baggrund.

Without an understanding of thermal conditions and thermography, there is a risk of
misinterpretation. This course also ensures an effective use of thermal cameras to
optimise daily workflow and safety.

As electrician with practical experience, a 4 day training can lead to new possibilities with thermography.

02. Thermographic Theory

The course has many examples from electrical installations, but also connections from
everyday life. The instructor will explain the three heat transfer methods are explained;
radiation, conduction and convection. Heat radiation is thoroughly reviewed and the
relation between heat radiation, visual light and microwaves is explained. These and other
terms like heat capacity are related to the results obtained by thermography

I el termografi søges der hyppigst efter dårlige forbindelser, men der er mange andre termografiske opgaver der kan udføres. Eltavler har ofte termiske problemer som dette termografi kursus giver løsningsmodeller på.

Use and theory of thermography camera reviewed and tested in practice.

03. Practical thermography

Theoretical understanding is strengthened through the use of case studies, where the
participants carry out measurements on different application areas. Students preform
many practical exercises to optimise the use of thermography cameras. After the course,
the participants know all the functions and professional terms related to the thermography
camera and will be able to prepare a thermal report.

04. Qualifications after electrical thermography course

Efter bestået termografikurset kan deltagerne alle funktioner og fagudtryk i forhold til termografikameraet. Kursisten er i stand til at udarbejde en termisk rapport samt på en sikker og effektiv udførelse af eltermografi.

Kurset er godkendt af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), og er adgangsgivende til person certificering sammen med kurset “Certificeret el-termografi (DBI)”.

Termografi øvelser

Instructor

Bo Rohde Pedersen has a background in electrical engineering with a M.Sc.E.E. og gennem mange år beskæftiget sig med termografi og termiske forhold. Bo has a Snell level III thermography course from the USA and has since 2010 taught the Level 1 thermography course.

Prerequisite

A background in electrical installations or as an engineer is appropriate.

Praktisk Information:
Thermographic course, Electrical Level 1

 • 4 days
 • Incl. catering
 • Incl. course material in english
 • Practical exercises
 • Theoretical test, level 1
 • Full access to online courses at TSE-Learning

Dates:

 • Call us
DKK 13.500,-
(ex VAT)
Kursus hotel

Overnatningstilbud

Overnatninger kan tilkøbes på 272 Bed & Breakfast for 575 kr ex. moms. 272 Bed & Breakfast er på hotel standart og lokaliseret 2,3 km fra kursuslokationen, Esbjerg Park.

Topic list: Electrical Thermography Course Level 1

Radiation theory

 • Thermodynamics and radiation theory
 • Blackbody theory, radiation laws
 • The electromagnetic spectrum
 • Emissivity

Thermal theory

 • Definitions of temperature, heat, thermal energy
 • Heating capacity and practical applications
 • Heat transport: Heat conduction
 • Heat transport: Convection
 • Heat transport: Radiation
 • Phase transitions
 • Energy conservation
 • Areas of application for thermography

Thermographic camera

 • Infrared measurement technology
 • Thermography camera and use
 • Thermal focus
 • SPAN
 • LEVEL
 • FOV and IFOV
 • Equipment inspection
 • Advantages and disadvantages of different IR camera

Electrical thermography

 • Basic electrical theory and components
 • Electrical safety and applicable rules
 • The basis for thermography of electrical systems
 • Diagnosis and assessment of typical errors, if possible practical exercise

Analysis and evaluation of thermography images

 • Temperature measurement; corrections and assessment of the surroundings and the margin of error
 • Reporting and reporting software as well as practical use of this
 • Be critical of the thermal images using the laws of physics

Should we start with electric thermography?

Skal vores firma udføre el termografi?

Ud over at termografi er spændende og kan hjælpe med mange opgaver, kommer der i professionelle sammenhænge spørgsmålet op: “Kan vi tjene penge på termografi?” Det er selvfølgelig et individuel svar for hvert enkel, men Rohde Consulting prøver her at belyse det for el termografi, er du interesse i byggeri så se på termografi kurset til bygge.

Der er flere grupper der har interesse i termografi. Den første deling komme om det er til det årlige forsikringseftersyn med termografi eller til almine vedligehold på en fabrik eller skib.

Forsikringskrav: Punkt 1 kræves der uvildighed så en fabriks egne elektriker kan ikke selv lave det til forsikringen, men kun til almen vedligehold. Punkt 2 er der krav om certificering ifølge DBI?

Forbyggende vedligehold med termografi: Dette er en meget vigtig parameter i større produktionsvirksomheder, skibe, offeshore installationer og kritisk infrastruktur. Her er det meget svært at prissætte, men aktøren bruger termografi til at sikre mod meget dyre nedbrud. Det er i disse sammenhæng meget vigtig med fagligt trænet personale til at udføre den rigtige inspektion på de kritiske steder med et passende interval. Det kræver viden og erfaring!

Valg af termografi kamera

Når der tales om el termografi er det første spørgsmål? Skal eller vil I certificeres ved DBI. DBI stiller meget strikse krav som kameraet skal overholde. Der er to parameter der primært er lagt vægt på i certificeringsordningen: Opløsning og termisk følsomhed. Opløsningen skal minimum være 640 gange 480, stort set alle fabrikater har termografi kameraer med denne opløsning, prisen starter ved ca. 50.000 dk ex moms (Billigste Termografikamera der overholder RL010-2 ). Med den termiske følsomhed ser det anderledes ud. Den termiske følsomhed beskriver den mindste temperaturforskel at kameraet kan måle. DBIs certificeringsordning krav er 40 mK (=0,04 grader celsius) og i 2022 er der kun 4 fabrikanter der kan levere dette.

Skal man ikke certificeres er kravet til termisk følsomhed ikke en kritisk parameter. Det er dog vigtigt at havde professionelt udstyr; Med prisudvikling på både lønudgifter og de faldende kamerapriser er det ikke en dårlig ide at gå efter et kamera med en opløsning på 640 gange 480 selv om 320 gange 240 også kan bruges. Med et bedre termokamera er der mindre besvær og hermed arbejdes hurtigere. Prøv kameraet før køb, er det god til fokus? Stort display? Beskyttet mod slag? Tag gerne et kursus før køb.

Skal vores firma certificeres til eltermorafi ved DBI?

Certificerings ordningen åbner op for at kunne lave den årlige termografering hos alle forsikringsselskaber i Danmark. Reglerne er gældende bygningsinstallation i Danmark, men kan også anvendes på f.eks. maskintavler. For at komme med i ordning skal virksomheden være autoriseret elinstallatør og åbner op for at kunne tilbyde sine kunder ekstra ydelser, men også for udgifter. Der er en person og en virksomhedscertificering. Udgifterne til personcertificering er to kurser for at komme ind i ordningen (Level 1 termografi, denne kursusside og appendix B kursus) hertil kommer der et ERFA (erfarings udvekslings kursus) hver 24 måned som DBI har monopol på. Til virksomhedsordningen er der en årlig afgift til DBI, krav til kvalitetshåndteringssystem med intern og extern audits, samt indsendelse af årlig dokumentation. Herudover kommer der udgifter til udstyr, særlig termografikameraet.

Udgifter til termografikamera

Ud over indkøbsprisen på termografikameraet, bør man indregne udgiften til en årlig kalibrering af termokameraet. Ved kalibringen kontrolleres målenøjagtigheden. Vores erfaring viser at termografi kameraerne løbene måler en lavere og lavere temperature ud og efter en årrække kan kameraet ikke overholde kravende. Årsagen er at overflade belægningen på termokameraets linse er beskadiget. Den infrarøde linse der er på et termografikamera dyr og meget følsom, den skal behandles med omtanke; og IKKE aftørres. I praksis ved brug på fabrikker mm kan det ikke undgås at der kommer skidt på linsen. Det er svært præcis at sætte livetid på et termokamera, men for mange der dagligt bruger deres kamera er det 6-8 år.

Rohde Consulting ApS 2022